کارخانه تولید کننده شیشه ضد گلوله لمینت

چگونه می توان شیشه ضد گلوله را از کارخانه تولید کننده آن سفارش داد؟ آیا شیشه ضد گلوله نوعی شیشه لمینت شده می باشد؟
شیشه ضد گلوله لمینت با رعایت قوانین تعیین شده و استاندارد خاص در این حوزه تولید می شود. این نوع از شیشه می تواند به خوبی در مقابل تهاجم و شلیک گلوله مقاومت کرده و از ورود افراد سارق و گذر گلوله جلوگیری می نماید. کارخانه تولید کننده شیشه های لمینت شده با رعایت استاندارد های موجود شیشه هایی مقاوم را روانه بازار می کند.