مرکز فروش عمده شیشه لمینت ضد گلوله صرافی

صرافی های می توانند با استفاده از انواع شیشه های ضد گلوله لمینت که در مراکز فروش عمده این محصول عرضه می گردند ایمنی محیط کار را افزایش دهند.
مکان هایی همچون صرافی که محلی برای نگهداری و معامله اقلام گرانقدر و پول می باشند، همواره در معرض سرقت های مسلحانه قرار دارند که استفاده از شیشه لمینت ضد گلوله امنیت این مناطق را افزاش می دهد. مرکز فروش عمده شیشه به عنوان نمایندگی فروش کارخانه های مختلف این محصولات را به صورت سفارشی در اختیار خریداران قرار می دهد.