قیمت هر متر شیشه ضد گلوله در ایران

قیمت انواع شیشه ضد گلوله در ایران همچون سایر نمونه های شیشه به ازای هر متر مربع تعیین می شود که بسته به کل متراژ نیز نرخ اعلام شده متفاوت می باشد.
قیمت شیشه های ضد گلوله تخت تاثیر شیشه استفاده شده، ضخامت و مواردی از این قبیل متغیر می باشد. شیشه های ضد گلوله به خوبی در برابر گلوله های مختلف مقاومت نموده و سبب می شوند تا خریدار از ایمنی آنها در مکان نصب اطمینان یابد. قیمت اعلام شده از سوی فروشنده بر اساس متر مربع می باشد.