تولید شیشه لمینت ضد گلوله در ایران

کارخانه های تولیدی در ایران، به ساخت انواع شیشه لمینت ضد گلوله می پردازند که پس از نصب امنیت را ایجاد می کند.
شیشه های ضد گلوله امروزه یک محصول ضروری در بازار به شمار می آید که خرید و نصب آنها تاکیدی بسیاری می شود از این رو مراکز عرضه اقلام گرانقدر تمایل بیشتری را به خرید آن نشان می دهند. شیشه لمینت شده ضد گلوله در کارخانه ها معتبر در ایران بر اساس استاندارد تولید شده و در بازار کشور عرضه می شود.