کارخانه های تولید کننده شیشه لمینت رنگی

کارخانه های محدودی در کشور تولید کننده شیشه های لمینت شده با استفاده از طلق های رنگی محصوب می شوند که امکان سفارش محصولات آنها به صورت اینترنتی ممکن می باشد.
تولید شیشه های لمینت شده فرآبد خاص خود را می طلبد و نیاز است تا از تجهیزات مخصوصی استفاده شود. اتصال دو لایه شیشه با استفاده از طلق بین آنها ممکن می باشد که این طلق می تواند از نوع رنگی یا شفاف انتخاب شود. کارخانه های تولیدکننده انواع شیشه نوع لمینت شده برابر اساس نوع کاربرد و بر اساس سفارش او در اختیارش قرار می دهد.