کارخانه شیشه لمینت ضد گلوله

آن چه در کارخانه شیشه لمینت ضد گلوله  برای محصولات تولیدی در اولویت است، عدم عبور کردن فشنگ اسلحه از شیشه می باشد که تحت آزمایش قرار می گیرد.
در کارخانه شیشه لمینت ضد گلوله طی فرآیندی با قرار دادن طلق های پلی کربنات PVB  انعطاف پذیر در بین لایه های ضخیم شیشه، خاصیت مقاومتی به آن می دهند که بتواند فشار ناشی از گلوله ی وارد شده را پخش کند تا نتواند شیشه را بشکافد و شلیک به هدف پشت آن اصابت ننماید.