کارخانه شیشه لمینت شفاف در ایران

با توجه به افزایش اهمیت انواع شیشه ایمنی در ساخت و ساز لمینت شفاف و رنگی مورد توجه قرار گرفته اند  کارخانه های تولید شیشه در ایران نیز خطوط تولید آنها را راه اندازی نموده اند.
شیشه طلقی یا لمینت شده محصول ایمن و مقاوم به شمار می آید که به سبب وجود همین طلق شفاف یا رنگی در بین شیشه ها و عدم ریزش آن افراد مهاجم نمی توانند به راحتی به درون ساختمان ها نفوذ کنند.
کارخانه های تولید کننده شیشه لمینت شفاف را در انواع مدل و طرح راهی بازار می نماید که خریداران بتوانند بهترین نوع تولید شده در ایران را با قیمت مناسب و به صرفه خرید نمایند.