کارخانه شیشه لمینت تزیینی در ایران

آیا در کارخانه های تولیدی شیشه در ایران شیشه های به صورت تزیینی نیز تولید می شوند؟ آیا می توان از این نوع از شیشه در فضای درونی ساختمان استفاده کرد؟
شیشه های لمینت شده به دلیل اینکه پس از وارد آمدن هر گونه ضربه به راحتی نمی شکنند و پس از شکستن لایه شیشه نیز همچنان به صورت منسجم باقی می مانند خطرات شیشه معمولی را ندارد.
تولید شیشه های لمینت تزیینی در کارخانه های ایران و مزیت ذکر شده برای این شیشه موجب شده تا بتوان از آن به راحتی در دکوراسیون داخلی بر اساس طراحی استفاده نمود.