کارخانه سازنده شیشه سکوریت مشجر برفی

کارخانه سازنده شیشه، محصول مشجر برفی را نیز همچون سایر شیشه های به صورت سکوریت شده و مقاوم در دسترس خریداران آن قرار می دهد.
شیشه مشجر برفی به دلیل داشتن ناهمواری در طرح خود، تصویری ناواضح از آن طرف خود نشان می دهد و از این خاصیت در تقسیم بندی فضاها استفاده می شود. کارخانه سازنده شیشه سکوریت از محصول مشجر برفی نیز در این زمینه استفاده می نمایند تا امکان استفاده از شیشه مات نشکن در دسترس خریداران قرار گیرد.