کارخانه سازنده شیشه سکوریت لمینت شده

کارخانه های سازنده شیشه لمینت جهت افزایش مقاومت، از نوع سکوریت شده به جای شیشه خام استفاده می نمایند.
شیشه لمینت شده به دلیل خاصیت منحصر به فردش می تواند در فضاهایی که استفاده از شیشه خام تک لایه و یا سکوریت محدودیت دارد مورد استفاده قرار گیرد زیرا که جدا نشدن شیشه ها از یکدیگر بسیاری از خطرات استفاده از شیشه را مرتفع می سازد. کارخانه ها سازنده شیشه در همین راستا این محصول را با استفاده از شیشه سکوریت می سازند تا مقاومت بیشتری پیدا کند.