کارخانه ساخت شیشه سکوریت ویژه ویترین

می توان جهت ساخت ویترین های تمام شیشه ای از شیشه سکوریت های ویژه این امر که در کارخانه ها تولید می شود استفاده نمود.
امروزه در بسیاری از مغازه ها ویترین های تمام شیشه ای جایگزین درها و ویترین با چهار چوب فلزی شده اند که این امر امکان استفاده از بخش های مختلف را فراهم نموده است. کارخانه سازنده شیشه سکوریت این محصولات را در اندازه های بزرگ تولید نموده و در دسترس خریداران قرار می دهد.