کارخانه ساخت شیشه سکوریت شده دودی

شیشه های دودی همچون انواع شفاف این قابلیت را دارند که در کارخانه ها ساخت آنها به صورت سکوریت شده انجام گیرد.
همانطور که می دانید شیشه های خام به راحتی قابل شکستن می باشند، از این رو نیاز است تا این محصولات به صورت سکوریت شده تولید شوند تا ایمنی و مقاومت آنها تضمین گردد. شیشه های دودی نیز جهت نصب در بخش های مختلف ساختمان توسط کارخانه ها به صورت سکوریت شده عرضه و به فروش می رسند.