کارخانه ساخت انواع شیشه لمینت رنگی

ساخت انواع شیشه های رنگی با استفاده از روش های لمینت نمودن شیشه میسر شده است که این امر در کارخانه های تولید شیشه صورت می گیرد.
فناوری تولید شیشه های لمینت شده بستری مناسب را جهت عرضه انواع شیشه های رنگی فراهم کرده است که به موجب آن از طلق های pvb رنگی استفاده می شود. در کارخانه یا قرار دادن طلق در بین لایه های شیشه و انجام فرآیند های مختلف مراحل ساخت این محصول تزیینی زیبا طی می گردد.