کارخانه تولید کننده شیشه لمینت ضد گلوله کلاش

آیا نیاز به نوعی شیشه دارید تا از ساختمان شما در برابر شلیک گلوله تفنگ کلاش محافظت نمایند؟آیا می دانید که شیشه ضد گلوله تولید شده است؟
کارخانه های تولید کننده شیشه لمینت در سال‌های اخیر محصول جدید راهی بازار کردند که با نام ضد گلوله به فروش می رسند. شیشه ضد گلوله این امکان را ایجاد می کند که تنها با قرار دادن آن از شکسته شدن شیشه و ورود افراد به دلیل ساختمان جلوگیری شود. سارقان که از تفنگ کلاش استفاده می‌نمایند نمی‌توانند به راحتی شیشه ضد گلوله را سوراخ کرده و وارد ساختمان شوند. کارخانه تولید کننده شیشه لمینت ضد گلوله، این محصول را مطابق با سفارش خریدار تولید و در اختیار او قرار می‌دهند.