کارخانه تولید کننده شیشه لمینت سکوریت

کارخانه تولید کننده شیشه با استفاده از قرار گیری چند لایه شیشه سکوریت محصولی لمینت شده و مقاوم را راهی بازار مصالح ساختمان سازی می کند.
فرآیند سکوریت کردن شیشه سبب می شود تا در طول عملیات شیشه شکننده به محصولی با مقاومت بالا تبدیل شود.
نصب این نوع از شیشه ها در قسمت های مختلف ساختمانی ممکن می باشد. کارخانه های تولید شیشه با استفاده از شیشه سکوریت در تولید محصولی لمینت شده نوعی ایمن را راهی بازار کرده اند.