کارخانه تولید کننده انواع شیشه لمینت

انواع شیشه های لمینت شده ساده و شفاف را می توان از کارخانه تولید کننده آن سفارش داده و در بازه زمانی مناسب دریافت نمود.
شیشه های لمینت شده با استفاده از طلق های pvb در تعدادی از کارخانه های کشور تولید شده و به خریدار تحویل دادخ می شوند. بسته به موادی که در کارخانه تولید کننده شیشه به کار می رود کیفیت و در نتیجه قیمت محصول عرضه شده متفاوت می باشد که باید به این امر توجه نمود شیشه بی کیفیت عمر چندانی نخواهد داشت.