کارخانه تولید شیشه لمینت ضد گلوله صرافی

صاحبان صرافی ها می توانند به منظور حفظ امنیت فروشگاه خود شیشه های ضد گلوله را از کارخانه سازنده خریداری نمایند.
صرافی ها و طلافروشی ها به دلیل وجود اقلام گرانقدر در آنها همواره در گزینه های سارقان جهت سرقت های مسلحانه می باشند و به همین دلیل است که نیاز است تا با استفاده ار تجهیزاتی خاص ایمنی برای آنها ایجاد شود.
کارخانه های تولید کننده شیشه لمینت، نوع ویژه با نام ضد گلوله را ویژه نصب در چنین مکان هایی مطابق با ابعاد درخواستی تولید می نمایند.