کارخانه تولید شیشه لمینت شده

کارخانه های تولید کننده شیشه ساخت لمینت های رنگی طرحدار و ساده را در دستور خود قرار داده است تا بدین طریق نیاز بازار به این محصولات را تامین نماید.
تولید شیشه های لمینت شده در کارخانه‌های فعال در کشور کشور چند سالی است که انجام می‌گیرد و دلیل آن ایمنی این شیشه ها نسبت به سایر محصولات می باشد. در همین راستا تولید شیشه های رنگی طرح دار نیز شرایطی را فراهم کرده اند تا با استفاده از آنها در بخش های داخلی ساختمان نگرانی از بابت شکستن و ریختن شیشه از بین برود.