کارخانه تولید شیشه لمینت در ایران

انواع شیشه های لمینت شده در کارخانه های ایران تولید می شوند که این امر خرید و نصب شیشه را ساده تر نموده است.
شیشه لمینت شده محصولی مقاوم و ایمن در حوزه شیشه می باشد که استفاده از آن به سبب ایمنی در بخش هایی همچون دیواره آسانسور، شیشه جلو اتومبیل و مواردی از این قبیل دیده می شود. کارخانه های مختلفی در ایران به تولید شیشه لمینت می پردازند که به لحاظ کیفیتی با یکدیگر متفاوت می باشند.