کارخانه تولید شیشه سکوریت لمینت

کارخانه های شیشه سازی با استفاده از نمونه های سکوریت شده نیز به تولید محصولات لمینت می‌پردازند که به این طریق شیشه ای مقاوم راهی بازار مصرف می گردد.
جهت افزایش ایمنی شیشه های عرضه شده در بازار آنها را به صورت سکوریت شده، تولید می نماید. اما این امر تنها کافی نمی باشد، زیرا که این شیشه ها پس از شکستن به صورت قطعات مکعبی بر روی زمین می ریزند. کارخانه های تولید شیشه به منظور افزایش ایمنی با لمینت کردن این نوع از شیشه های سکوریت، علاوه بر افزایش مقاومت آنها از ریزش این شیشه ها پس از شکستن جلوگیری می نمایند که خود یک عامل جلوگیری کننده از پیش آمد حوادث ناگوار می باشد.