کارخانه تولید شیشه سکوریت لمینت پله

شیشه های لمینت شده با استفاده از شیشه سکوریت و در ضخامت مناسب جهت استفاده در پله توسط کارخانه ها تولید می شوند.
استفاده از پله هایی شیشه ای جلوه ای زیبایی به فضای داخلی ساختمان می بخشد و به شفافیت این محصول و عبور نور در روشن شدن و استفاده از روشنایی روز اختلال ایجاد می شود. کارخانه های تولید شیشه سکوریت لمینت شده این محصولات را در قطعاتی در اندازه مورد نیاز خریدار و با ضخامت مناسب جهت تحمل وزن در زمان عبور و مرور مداوم تولید می نماید.