کارخانه تولید انواع شیشه لمینت شده

شیشه لمینت در کارخانه تولید شیشه به صورت چند لایه و در انواع ضخامت ساخته شده و در بازار عرضه می شود که وجود یک لایه طلق در بین شیشه ها نگه دارنده ی مناسبی برای شیشه های به شمار می آید.
کارخانه تولید شیشه لمینت را به نحوی تولید می کند که در صورت شکسته شدن شیشه با ضربه فیزیکی، لایه طلق میانی با چسبیدن به ذرات شیشه، مانع پاشیدن به اطراف باشد و آن ها را در کنار هم نگه دارد تا خطرات ناشی از جراحت و زخم های جدی به اندازه قابل توجهی کاهش پیدا کند.