کارخانه تولیدی شیشه لمینت ضد گلوله

شیشه لمینت تولید شده در کارخانه تولیدی شیشه لمینت ضد گلوله در عتیقه فروشی ها، صرافی ها، موزه ها و بانک ها استفاده می شوند.
کارخانه تولیدی شیشه لمینت ضد گلوله این محصول را در چند لایه می سازد که امکان عبور گلوله از آن بعد از اصابت تحت هیچ شرایطی وجود ندارد که البته هر شیشه متناسب با گلوله نوعی از تفنگ ها می باشد. در مکان هایی که دارای حساسیت امنیتی خاصی هستند این نوع شیشه ی نشکن به وفور دیده می شود.