کارخانه تولیدی شیشه لمینت ضد گلوله کریستال

کارخانه های تولیدی شیشه انواع نمونه های ضد گلوله را با استفاده از شیشه های کریستال تولید نموده و از طریق مرکز فروش در دسترس خریدار این محصول قرار می دهند.
تولیدی شیشه لمینت با عرضه انواع شیشه های ضد گلوله سبب می شود که بتوان به راحتی در برابر گلوله ها از ساختمان های محافظت نمود. کارخانه تولیدی شیشه لمینت شده محصولات ضد گلوله را با میزان مقاومت مختلف تولید نموده و جهت سفارش در دسترس خریدار این نوع از محصولات قرار می دهد.