کارخانه تولیدی استپ یراق شیشه سکوریت

استپ همانند معادل انگلیسی آن به معنای توقف هست. اگر بخوایم شفاف تر توضیح دهیم اینگونه می توان گفت که درب های شیشه را می توان به دو طریق اجرا و پیاده سازی نمود. روش اول اجرای ساده درب بدون استپ هست. این مدل درب ها هیچ کنترلی در باز و بسته شدن آن ها وجود ندارد. و امکان آن وجود دارد تا با وزش باد درب باز شده و با اشیایی برخورد کند و بشکند. روش دوم اجرای درب با استپ هست، دقیقا نقطه مقابل درب های بدون استپ می باشد و امکان باز و بسته شدن آرام درب وجود دارد و در مواقع وزش باد درب باز نمی شود. اما کارخانه های تولیدی مختلفی وجود دارد که اقدام به تولید یراق استپ شیشه می کنند و در بازار به فروش می رسانند.