کاربرد شیشه لمینت رنگی در ساختمان

شیشه های لمینت شده رنگی و شفاف در هر بخشی از ساختمان که خطر ریزش شیشه و آسیب دیدن افراد وجود داشته باشد کاربرد دارد.
ویژگی های منحصر به فرد شیشه های لمینت شده رنگی سبب شده تا بتوان از این محصولات در بخش های مختلف ساختمانی استفاده نمود. حوزه کاربرد شیشه لمینت شده رنگی و شفاف در ساختمان سازی به قدری گسترده می باشد که به موجب آن ایمنی در هر بخشی به طور کامل برقرار می شود و موجب رضایت خریداران این محصولات می گردد.