کاربرد شیشه لمینت در ساخت کفپوش

استفاده از انواع شیشه لمینت در ساخت کفپوش ساختمانی از مهمترین موارد کاربرد این نوع شیشه در ساختمان سازی مدرن به شمار می آید.
امروزه در طراحی فضا های مختلف بخشی از کف را با استفاده از کفپوش شیشه ای می سازند تا با راهکاری ساده فاضی خاص را ایجاد نمایند. اما بهترین نوع شیشه ای که می توان در ساخت کفپوش از آن استفاده کرد محصول لمینت شده است که کاریرد خاص آن در این حوزه به شمار می آید.