کاربرد شیشه لمینت در ساختمان سازی

شیشه های لمینت شده در ساختمان سازی کاربرد های مختلفی دارد که این امر به واسطه تولید آنها در ضخامت های مختلف می باشد.
شیشه در صنایع مختلف کاربرد خاص خود را دارد که این امر ناشی از خاصیت شکل پذیری شیشه در دمای بالا است. امروزه با ساخت شیشه های لمینت شده بستری ایجاد شده تا از این محصول در قسمت های مختلف ساختمان استفاده شود. در ساختمان سازی می توان به عنوان پله، کف، سقف، هندریل و مواردی دیگر از شیشه لمینت شده استفاده نمود.