کاربرد شیشه لمینت در آسانسور سازی

آیا شیشه لمینت شده در آسانسور سازی کاربردی دارد می توان از این محصول بدون نگرانی در ارتفاعات استفاده کرد؟ شیشه لمینت شده محصولی که از اتصال حداقل دو لایه شیشه طبقه کارخانه ساختمان سازی تولید می‌شود به هنگام ساخت آسانسور باید از شیشه لمینت شده برای دیوار شیشه ی آن استفاده شود و این از استانداردهای ساخته آسانسور شیشه ای است. نصب شیشه لمینت به عنوان دیواره آسانسور کار برد دیگر این محصول می باشد.