پخش عمده شیشه لمینت طرح دار

شیشه های لمینت شده در سال های اخیر به صورت طرح دار و با قیمت متفاوت از طریق مراکز پخش مطابق با خواست خریدار جهت نصب در فضاهای داخلی به فروش می رسند.
امروزه در کارهای ساختمانی استفاده از شیشه هایی مورد توجه قرار گرفته است که درصد خطر آن برای افراد حاضر کمتر باشد. شیشه های لمینت شده در اثر حوادث مختلف، ممکن است ترک بردارند اما ساختار آنها به گونه ای است که به صورت منسجم پس از حوادث مختلف در جای خود باقی می ماند. به دلیل همین مزیت این نوع شیشه به عنوان محصول ایمن شناخته می شود.