پخش شیشه سکوریت لمینت شده در کشور

شیشه های سکوریت شده با لمینت شدن مقاومتی کم نظیرمی یابند که امکان پخش سراسری آنها در کشور در متراژ بالا فراهم شده است.
قابلیت لمینت نمودن انواع شیشه های از جمله سکوریت سبب شده تا بی هیچ نگرانی بتوان از این نوع شیشه استفاده نمود و فضایی پر نور را به خصوص در مکان های عمومی ایجاد کرد. پخش انواع شیشه های سکوریت لمینت شده در کشور دسترسی به این محصول و سفارش آن را ساده تر نموده است.