پخش انواع شیشه سکوریت شفاف ساده

پخش و فروش انواع شیشه سکوریت شفاف ساده به دو شکل حضوری و یا آنلاین با قیمتی مناسب یا مقاومتی حداکثر چهار برابر شیشه های معمولی در بازار انجام می گیرد.
در سط فرآیند حرارتی شیشه خام به نوع سکوریت شده و مقاوم تبدیل می شود که در این راستا مقاومتی چهار تا پنج برابری می یابد. پخش این نوع از شیشه بر اساس سفارش خریدار انجام می گیرد که می توان شیشه سکوریت شده را در انواع شفاف ساده و یا رنگی تولید نمود.