هزینه ساخت شیشه سکوریت ۱۰ میل خم

شیشه های خام ۱۰میل را تحت فرآیند حرارت دهی نرم می کنند و سپس با استفاده از ماشین آلات آنها را به صورت خم تولید می کنند که ساخت آن هزینه بیشتری نسبت به نوع تخت دارد.
با گرما دهی منظم و تحت کنترل به شیشه می توان در آن قوس ایجاد کرد تا شیشه سکوریت ۱۰ میل خم تولید شود و در آسانسور و بخش های مختلف از آن استفاده می شود. هزینه ساخت شیشه سکوریت ۱۰ میل خم بستگی به کیفیت تولید آن دارد که تولید شیشه خم به صورت لمینت نیز ممکن می باشد.