نمایندگی فروش شیشه سکوریت اصفهان

شیشه نشکن و مقاوم که با نام سکوریت شده در بازار شناخته می شود، توسط نمایندگی فروش این محصول به صورت مستقیم از اصفهان به فروش می رسد.
شیشه های سکوریت شده محصولاتی مقاوم هستند که به دلیل توان تحمل ضربه در فروشگاه های بزرگ به عنوان دیواره شیشه ای مورد استفاده قرار می گیرند.
این نوع از شیشه در کارخانه های شیشه در اصفهات تولید شده و با قیمتی متناسب با کیفیتشان در بازار عرضهی و به فروش می رسند.