نمایندگی عرضه شیشه لمینت سکوریت شده

شیشه های مقاوم سکوریت شده برای استفاده در بخش هایی همچون کف ساختمان به صورت لمینت شده از طریق نمایندگی ها به فروش می رسد.
زمانی که صحبت از استفاده از شیشه به عنوان کف و یا پله مطرح می شود، مناسب ترین انتخاب در این امر شیشه های سکوریت لمینت شده است که مقاومت شیشه سکوریت و انسجام شیشه لمینت موجب شده تا محصولی مقاوم در دسترس خریدار قرار گیرد. نمایندگی فروش شیشه نوع لمینت سکوریت مناسب با مصرف خریدار را در اختیار او قرار می دهد.