نمایندگی شیشه لمینت سکوریت

انجام هرگونه خرید و فروش، صادرات و واردات، پخش و طراحی، مشاوره و تولید انواع شیشه لمینت سکوریت را از طریق کارشناسان متخصص در نمایندگی فروش این محصولات انجام نمایید.
امرزه صنعت تولیدات شیشه گستردگی و تنوع بالایی را دارا می باشد و از تولید انواع شیشه لمینت سکوریت برای مصارف و صنعت خودروسازی
و استفاده در ساختمان ها تا ساخت انواع محصولات مصارف عرصه صنعتی پزشکی، نظامی و تزئینات در کشور با تولید انبوه سالانه از سوی کارخانجات همراه می باشد. در این مجموعه نمایندگان ما اطلاعات و مشخصات کافی و دقیق را در اختیار مشتریان این محصولات قرار می دهند.