مزیت شیشه لمینت چیست

مزیت شیشه هایی که به صورت لمینت شده تولید می شوند نسبت به سایر محصولات تولید شده در چیست؟
زمانی که صحبت از شیشه لمینت شده به میان می آید برخی از افراد در مورد مزیت این محصول اطلاعی ندارند و به دنبال اطلاع از این امر هستند. شیشه های لمینت شده به سبب استفاده از یک لایه طلق در میان شیشه های پس از شکسته شدن شیشه به هر دلیل همچنان منسجم در جای خود باقی می ماند. که این امر سبب ایجاد ایمنی می شود که در سایر شیشه های دیده نمی شود.