مزیت خرید عمده انواع شیشه لمینت چیست

مهمترین مزیت خرید عمده شیشه های لمینت شده بر سایر انواع موجود در بازار چیست؟ آیا امکان خرید این نوع از شیشه در ابعاد مورد نظر شما وجود دارد؟
مزیت و برتری مهم شیشه های لمینت شده بر سایر شیشه ها در روال است که در تولید آنها در پیش گرفته می شود. قرار دادن لایه ای از طلق ما بین شیشه ها سبب می شود تا شیشه ها پس از شکستن نریخته و در جای خودشان باقی بمانند. شکستن کامل انواع شیشه لمینت شده و عبور از آن به نسبت نوع تک لایه بسیار زمانبر است. تولید این نوع از شیشه ها در ابعاد مختلف ممکن می باشد.