مرکز پخش عمده شیشه سکوریت فلوت

انواع شیشه های فلوت ایرانی در کارخانه های داخلی به صورت سکوریت شده تولید و از طریق مرکز پخش عمده به فروش می رسند.
با تولید شیشه به صورت فلوت کیفیت این محصول افزایش یافت، اما تاثیری در میزان مقاومت آن ایجاد نشد به همین سبب است که نیاز به تولید انواع شیشه های مقاوم و نشکن با در ساختمان سازی همچنان احساس می شود. تولید انواع شیشه به صورت سکوریت شده سبب شده تا خریدار بتواند از مرکز پخش عمده شیشه سکوریت نشکن را درخواست نماید.