مرکز پخش عمده شیشه سکوریت دودی

شیشه سکوریت شده دودی را می توان از مرکز پخش عمده شیشه های درجه در متراژهای مختلف از مرکز تولیدی آن سفارش داد.
شیشه های دودی را می توان در ضخامت های مختلف به صورت سکوریت شده تولید نمود و از مقامت آن در برابر ضربه و حوادث طبیعی اطمینان حاصل نمود. از این نوع شیشه می توان به عنوان درب ورودی استفاده کرد که مرکز پخش عمده شیشه بر اساس سفارش مشتری شیشه های تولید شده را در دسترس او قرار می دهند.