مرکز پخش عمده انواع شیشه سکوریت نشکن

شیشه های سکوریت شده نشکن به عنوان محصولی مناسب جهت نصب در مراکز مختلف به شمار می آید که ثبت سفارش خرید آن در مرکز فروش و پخش عمده انواع شیشه نشکن ممکن می باشد.
شیشه های سکوریت شده نشکن انتخابی مناسب جهت استفاده به عنوان پارتیشن در مراکز مختلف می باشند که به سبب مقاومت بالا در اثر برخورد نمی شکند. شیشه سکوریت شده در صورت شکستن نیز به سبب روش خاصی که در تولید آن به کار رفته خطری را برای حضار ایجاد نمی نماید که امکان خرید آن به صورت عمده و در متراژ بالا از طریق مرکز پخش ممکن شده است.