مرکز پخش شیشه سکوریت لمینت شده کف

شیشه سکوریت لمینت شده بهترین انتخاب در زمان ساخت شیشه کف می باشد که با اندازه گیری صحیح می توان در مرکز پخش سفارش را ثبت نمود.
امروزه در ساختمان سازی برای ایجاد فضای متنوع و مدرن بخشی از کف را به صورت شیشه ای می سازند که برای ساخت این بخش از کف پوش شیشه ای استفاده می نمایند که نوع شیشه به کار رفته سکوریت لمینت می باشد. امکان خرید این نوع از شیشه از مرکز پخش آن به صورت مستقیم وجود دارد.