مرکز فروش شیشه لمینت نشکن ضد گلوله

فروش شیشه های لمینت شده نشکن با قابلیت ضد گلوله بودن از طریق مرکز عرضه شیشه با متراژ های مختلف انجام می گیرد.
شیشه های لمینت شده به سبب وجود لایه های پلیمری در ساختارشان هر چند در اثر اثبات ضربه های متعدد می شکنند اما به صورت یک مجموعه همچنان در جای خود باقی می مانند که به همین سبب به عنوان شیشه نشکن نیز شناخته می شوند. این قابلیت خاصیت ضد گلوله بودن را نیز به آنها بخشیده است که از طریق مراکز فروش در بازار عرضه می شوند.