مرکز فروش شیشه ضد گلوله در اصفهان

بهترین نوع شیشه های ضد گلوله در کارخانه های شه اصفهان تولید شده و از طریق مرکز فروش در دسترس خریدار این محصول قرار می گیرد.
شیشه های چند لایه ای که با نام محصولات ضد گلوله در بازار شناخته می شوند با نصب در ویترین جواهر فروشی ها و یا سایر مراکز سبب شده اند تا بسیاری از سرقت ها ناکام مانده و از خسارت های مالی جلوگیری شود. در کارخانه های تولدی در اصفان انواع مختلف این محصول تولید و به فروش می رسد.