مرکز فروش شیشه سکوریت نشکن مات

انواع شیشه های سکوریت شده به صورت مات و با کیفیتی بالا از طریق مرکز فروش، در دسترس خریدار این نوع از شیشه قرار می گیرد.
شیشه سکوریت شده محصولی مقاوم می باشد که این امر به سبب قرارگیری آن در کوره و نرم شدن و سپس در طی سرد سدن آن انجام می گیرد. شیشه های سکوریت شده مات نیز جهت استفاده در بخش هایی که نیاز است تا دید کافی وجود نداشته باشد از طریق مراکز فروش قابل سفارش می باشد.