مرکز فروش شیشه سکوریت ساده

تولید و فروش شیشه سکوریت شده ساده و شفاف در دهه های اخیر توانسته بسیاری از خطرات مرتبط با شیشه را کاهش دهد از این رو است که مرکز پخش شیشه عرضه آن در ضخامت های مختلف را در دستور کار خود قرار داده است.
شیشه های سکوریت شده ساده که با نام شیشه حرارت دیده یا نشکن نیز شناخته می شوند با مقاومت بالای خود در برابر ضربه توانسته اند تا به خوبی از بروز حوادث مرتبط با شکستن شیشه جلوگیری نمایند. که در هر مرکز فروش و یا هایر مارکت نمونه آن به عنوان درب ورود و یا ویترین قابل مشاهده است.