مرکز فروش شیشه سکوریت برنز

شیشه های سکوریت تنها محدود به نوع شفاف نبوده و تولید آن در نمونه های رنگی همچون برنز نیز انجام می شود که از طریق مرکز فروش قابل سفارش می باشد.
با توجه به اینکه شیشه های مصرفی در ساختمان سازی تنها محدود به نوع شفاف و ساده نمی باشد، در تولید شیشه های سکوریت از انواع رنگی نیز استفاده می کنند. یکی از رنگ های مورد توجه در ساختمان سازی رنگ برنز است که مرکز فروش شیشه سکوریت شده آن را بر اساس سفارش مشتری در اختیار قرار می‌دهد.