مرکز فروش شیشه سکوریت ایمن

انواع شیشه های این قابلیت را دارند که با حرارت دیدن به محصولاتی نشکن تبدیل شوند که می توان آنها را از مرکز فروش سفارش داده و به سهولت در بخش های مختلف ساختمانی از این محصولات ایمن استفاده کرد.
شیشه های سکوریت که حاصل فرآیندی حرارتی هستند مقاومت چند برابری پیدا می کند و همین امر دلیل خوبی بر استفاده از این محصولات در مکان های مختلف است. مرکز فروش شیشه نیز این محصول را به صورت رنگی و یا شفاف به فروش می رساند.