مرکز فروش انواع شیشه لمینت ضد گلوله

خریدار شیشه ضد گلوله می تواند این محصول ویژه در حوزه لمینت را در انواع نمونه از مرکز فروش شیشه سفارش دهد.
امکان تولید شیشه های لمینت شده در ضخامت های مختلف و با استفاده از انواع شیشه ها سبب شده تا دامنه کاربرد این محصول گسترده باشد. تولید شیشه هایی با ضخامت های بالا و در تعداد لایه متنوع خرید این شیشه به عنوان ضد گلوله را از مرکز فروش شیشه میسر نموده است که قیمت آنها بسته به نوع متفاوت می باشد.