مرکز فروش استپ درب شیشه سکوریت

درب های شیشه سکوریت می تواند به دو صورت اجرا شود، یکی به حالت معمولی یا بدون استوپ که در مقابل باد و بسته شدن هیچ کنترلی ندارد و با هر شدتی امکان دارد بسته شود و حالت دوم با استوپ یا آرام بند می باشد که مزیت استفاده از استوپ شیشه در باد های شدید هست که اجازه نمیدهد درب باز شود و یا زمان بسته شدن درب توسط مردم هست زمانی که استوپ داشته باشد شیشه مردم درب را با هر شدتی که رها کنند درب استوپ شیشه سرعت اش را کاهش و در زمان بسته شدن ترمز می کند. استپ شیشه دارای ضمانت می باشد به همین دلیل سعی کنید از مراکز فروش معتبر تهیه شود.